Korsele, Samling för 3 avloppsreningsverk

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE713081-152471
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bergvattenån (WA35766465)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bergvattenån (WA35766465)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bergvattenån (WA35766465)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bergvattenån (WA35766465)
Stationen skapades: 2011-02-10 09:57 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Dorotea - 2425
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Långseleån
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7129144
SWEREF99 TM Östlig: 563671

RT 90 2,5 gon V - X: 7130810
RT 90 2,5 gon V - Y: 1524710

WGS84 Latitud: 64,2824285784642
WGS84 Longitud: 16,3151034832297

ETRS-89 Latitud: 64.28242
ETRS-89 Longitud: 16.31510

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Reningsverk östra Dorotea Vattenkemi Samling för 3 avloppsreningsverk Korsele

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Reningsverk östra Dorotea Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1980 -
RK, Reningsverk östra Dorotea Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1980 -
RK, Reningsverk östra Dorotea Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1980 -
RK, Reningsverk östra Dorotea Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1980 -
RK, Reningsverk östra Dorotea Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1980 -
RK, Reningsverk östra Dorotea Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1980 -