Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sävarån (WA56082374)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sävarån (WA56082374)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sävarån (WA56082374)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sävarån (WA56082374)
Stationen skapades: 2011-02-01 15:38 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Sävarån - SE26000
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7135316
SWEREF99 TM Östlig: 754596

RT 90 2,5 gon V - X: 7134560
RT 90 2,5 gon V - Y: 1715750

WGS84 Latitud: 64,2492283913584
WGS84 Longitud: 20,2565932896731

ETRS-89 Latitud: 64.24922
ETRS-89 Longitud: 20.25659

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi SÄ2 Sävarån Nedströms Botsmark AVR

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2006 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2006 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2006 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2006 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2006 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2006 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2006 -