Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sävarån (WA56082374)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sävarån (WA56082374)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sävarån (WA56082374)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sävarån (WA56082374)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Sävarån - SE26000
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7135702
SWEREF99 TM Östlig: 754349

RT 90 2,5 gon V - X: 7134950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1715508

WGS84 Latitud: 64,252867
WGS84 Longitud: 20,252179

ETRS-89 Latitud: 64.25285
ETRS-89 Longitud: 20.25217

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi SÄ1 Sävarån Uppströms Botsmark ARV

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1983 -
RK, Botsmark avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -