Lappsjöbäcken, Uppströms landsv. Bro

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE714662-172742
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Stationen skapades: 2011-02-08 13:10 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rickleån - SE24000
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7147530
SWEREF99 TM Östlig: 766118

RT 90 2,5 gon V - X: 7146629
RT 90 2,5 gon V - Y: 1727429

WGS84 Latitud: 64,3496049946567
WGS84 Longitud: 20,5150233030477

ETRS-89 Latitud: 64.34960
ETRS-89 Longitud: 20.51500

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi P4 Uppströms landsv. Bro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenoler 1 gång per år 2000 -