Lappsjöbäcken, Dagvattenledning/utlopp sed. Damm

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE714798-172718
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Stationen skapades: 2011-02-08 13:08 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rickleån - SE24000
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7148881
SWEREF99 TM Östlig: 765860

RT 90 2,5 gon V - X: 7147984
RT 90 2,5 gon V - Y: 1727188

WGS84 Latitud: 64,3618781892062
WGS84 Longitud: 20,5121265002269

ETRS-89 Latitud: 64.36187
ETRS-89 Longitud: 20.51210

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi P2 Dagvattenledning/utlopp sed. Damm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2000 -