Lappsjöbäcken, Ny referenspunkt uppströms

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE714842-172736
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lappsjöbäcken (WA69094307)
Stationen skapades: 2011-02-08 13:09 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rickleån - SE24000
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7149327
SWEREF99 TM Östlig: 766034

RT 90 2,5 gon V - X: 7148427
RT 90 2,5 gon V - Y: 1727367

WGS84 Latitud: 64,3657196449262
WGS84 Longitud: 20,5164991668086

ETRS-89 Latitud: 64.36571
ETRS-89 Longitud: 20.51649

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi P3 Ny referenspunkt uppströms

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenoler 1 gång per år 2000 -