Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2011-03-04 14:15 av Länsstyrelsen i Jämtlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Ström
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7149061
SWEREF99 TM Östlig: 483573

RT 90 2,5 gon V - X: 7151750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1444840

WGS84 Latitud: 64,4666656353195
WGS84 Longitud: 14,6584636891825

ETRS-89 Latitud: 64.46665
ETRS-89 Longitud: 14.65844

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Jilliä Baunajohken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen   8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Järn 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Mangan 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen TOC 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande   8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning   8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning pH 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Sulfat 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 8 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 8 gånger per år 2009 -