Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bjuröfjärden (WA92536850)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bjuröfjärden (WA92536850)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bjuröfjärden (WA92536850)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bjuröfjärden (WA92536850)
Stationen skapades: 2011-02-08 15:50 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Mellanbygden med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7167110
SWEREF99 TM Östlig: 812695

RT 90 2,5 gon V - X: 7165618
RT 90 2,5 gon V - Y: 1774258

WGS84 Latitud: 64.4848384901582
WGS84 Longitud: 21.5148120408969

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Bjuröfjärden
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment 22L-023

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Näringsämnen   Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 2013 -
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2003 2003
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2003 2003
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2003 2003
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2003 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, RönnskärsverkenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink