22L-013

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE717920-176277
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Burefjärden (WA77389916)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Burefjärden (WA77389916)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Burefjärden (WA77389916)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Burefjärden (WA77389916)
Stationen skapades: 2014-12-05 14:17 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Mellanbygden med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
2003
Slutår
2003
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7180551
SWEREF99 TM Östlig: 801041

RT 90 2,5 gon V - X: 7179208
RT 90 2,5 gon V - Y: 1762774

WGS84 Latitud: 64.6152340344058
WGS84 Longitud: 21.3015174720001

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Inre Bureå
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment 22L-013

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Näringsämnen   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen DDT En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2003 2003
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2003 2003
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2003 2003
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2003 2003