Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Stationen skapades: 2014-12-05 14:17 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Skellefteälven med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7187495
SWEREF99 TM Östlig: 798590

RT 90 2,5 gon V - X: 7186184
RT 90 2,5 gon V - Y: 1760412

WGS84 Latitud: 64.6793474877056
WGS84 Longitud: 21.2649143624832

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Kallholmsfjärden
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment 22L-007
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment 22L-007
SCR, TBT i marina sediment, SGU TBT i sediment 22L-007 Kallholmsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Näringsämnen   Var tionde år 2013 -
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Näringsämnen   En gång 2003 2003
SCR, TBT i marina sediment, SGU TBT i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2003 2003
SCR, TBT i marina sediment, SGU TBT i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2003 2003
SCR, TBT i marina sediment, SGU TBT i sediment Näringsämnen   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen DDT En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2003 2003
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 2013 -
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2003 2003
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2003 2003
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2013 -
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2013 -
Dioxinprojekt 1, Västerbotten Dioxiner i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2003 2003
SCR, TBT i marina sediment, SGU TBT i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2003 2003
KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun Metaller och miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2003 2003
RK, Rönnskärsverken Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2013 -