Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Stationen skapades: 2014-12-11 12:38 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Skellefteälven med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7187612
SWEREF99 TM Östlig: 798677

RT 90 2,5 gon V - X: 7186300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1760500

WGS84 Latitud: 64.6803153485018
WGS84 Longitud: 21.2669583054132

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Kallholmsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen   Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 2012 -
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, RönnskärsverkenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, RönnskärsverkenPrioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink