Rengårdsbäcken, nedströms gruvområdet

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE721090-170080
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rengårdsbäcken (WA40635453)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rengårdsbäcken (WA40635453)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rengårdsbäcken (WA40635453)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rengårdsbäcken (WA40635453)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Norsjö - 2417
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7211445
SWEREF99 TM Östlig: 738678

RT 90 2,5 gon V - X: 7210900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1700800

WGS84 Latitud: 64,941185
WGS84 Longitud: 20,054506

ETRS-89 Latitud: 64.94118
ETRS-89 Longitud: 20.05449

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi 2103 Rengårdsbäcken, nedströms gruvområde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Försurning   3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Försurning pH 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 3 gånger per år 0 -
RK, Petiksnäsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel 3 gånger per år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, PetiksnäsgruvanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, PetiksnäsgruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink