Dränage från Hornträskgruvan - Gula källan

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE722327-162792
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2011-02-24 09:53 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Lycksele - 2481
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7222883
SWEREF99 TM Östlig: 665671

RT 90 2,5 gon V - X: 7223272
RT 90 2,5 gon V - Y: 1627928

WGS84 Latitud: 65,0879583844029
WGS84 Longitud: 18,5262556641887

ETRS-89 Latitud: 65.08795
ETRS-89 Longitud: 18.52623

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi "Gula källan" Dränage från Hornträskgruvan - "Gula källan"

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2005 -
RK, Hornträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2005 -