Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gunnarbäcken (WA73684483)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gunnarbäcken (WA73684483)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gunnarbäcken (WA73684483)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gunnarbäcken (WA73684483)
Stationen skapades: 2011-02-16 14:58 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Storuman - 2421
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7225931
SWEREF99 TM Östlig: 613246

RT 90 2,5 gon V - X: 7226991
RT 90 2,5 gon V - Y: 1575530

WGS84 Latitud: 65,1373899048257
WGS84 Longitud: 17,4143546826896

ETRS-89 Latitud: 65.13738
ETRS-89 Longitud: 17.41435

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Gunnarbäcken, PP4

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel 4 gånger per år 2002 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, SvärtträskgruvanFörsurningpH
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, SvärtträskgruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink