Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Byskeälven (WA84199084)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Byskeälven (WA84199084)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Byskeälven (WA84199084)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Byskeälven (WA84199084)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Byskeälven - SE18000
Åtgärdsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7234813
SWEREF99 TM Östlig: 771576

RT 90 2,5 gon V - X: 7233850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1734000

WGS84 Latitud: 65,12463
WGS84 Longitud: 20,792386

ETRS-89 Latitud: 65.12463
ETRS-89 Longitud: 20.79237

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Fällfors avloppsreningsverk Vattenkemi Fällfors 2 Byskeälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Fällfors avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1982 -
RK, Fällfors avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1982 -
RK, Fällfors avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1982 -
RK, Fällfors avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1982 -
RK, Fällfors avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1982 -
RK, Fällfors avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1982 -