Rudtjebäcken, uppströms Uttertjärnen

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE725530-163540
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ruttjebäcken (WA54614467)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ruttjebäcken (WA54614467)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ruttjebäcken (WA54614467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ruttjebäcken (WA54614467)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Malå - 2418
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7254995
SWEREF99 TM Östlig: 672731

RT 90 2,5 gon V - X: 7255300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1635400

WGS84 Latitud: 65,371879
WGS84 Longitud: 18,716361

ETRS-89 Latitud: 65.37187
ETRS-89 Longitud: 18.71633

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi 4 Rudtjebäcken, uppströms Uttertjärnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, RudtjebäcksgruvanFörsurningpH
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, RudtjebäcksgruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar