Rudtjebäcken, i dike nedströms gruvområdet

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE725590-163520
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Malå - 2418
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7255592
SWEREF99 TM Östlig: 672524

RT 90 2,5 gon V - X: 7255900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1635200

WGS84 Latitud: 65.377335625
WGS84 Longitud: 18.7126616278

ETRS-89 Latitud: 65.37732
ETRS-89 Longitud: 18.71265

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi 3 Rudtjebäcken, i dike nedströms gruvområdet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 1993 -
RK, Rudtjebäcksgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 1993 -