Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE726982-175347 (WA71508406)
Stationen skapades: 2019-04-02 16:03 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE12013
Åtgärdsområde
Piteälven med kustvatten
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7265377
SWEREF99 TM Östlig: 796175

RT 90 2,5 gon V - X: 7264101
RT 90 2,5 gon V - Y: 1758991

WGS84 Latitud: 65,3760728615905
WGS84 Longitud: 21,3789747893661

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi GV6 Bredviksberget GV6

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Försurning   2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Försurning Sulfat 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 2013 -