Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  WA99756283 (WA99756283)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-04-15 07:42 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE12013
Åtgärdsområde
Piteälven med kustvatten
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7264876
SWEREF99 TM Östlig: 796233

RT 90 2,5 gon V - X: 7263599
RT 90 2,5 gon V - Y: 1759043

WGS84 Latitud: 65,3715529944432
WGS84 Longitud: 21,3791261925579

ETRS-89 Latitud: 65.38225
ETRS-89 Longitud: 21.38551

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Y2 Bredviksberget Y2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 4 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Piteå KommunFörsurningAlkalinitet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Piteå KommunNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve