Harrbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE728918-179986
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Harrbäcken (WA11671749)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Harrbäcken (WA11671749)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Harrbäcken (WA11671749)
Stationen skapades: 2017-04-27 12:38 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2017-05-05 14:02 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE8009
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten
Startår
2015
Slutår
2019
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7290976
SWEREF99 TM Östlig: 836720

RT 90 2,5 gon V - X: 7289181
RT 90 2,5 gon V - Y: 1799867

WGS84 Latitud: 65,5646857142927
WGS84 Longitud: 22,3078624322887

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar PFAS i vatten Harrbäcken
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Harrbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar PFAS i vatten Prioriterade ämnen   En gång 2015 2015
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar PFAS i vatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2015 2015
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen   En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar PFAS i vatten Särskilda förorenande ämnen   En gång 2015 2015