Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Yttre Lulefjärden (WA23986977)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Yttre Lulefjärden (WA23986977)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Yttre Lulefjärden (WA23986977)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yttre Lulefjärden (WA23986977)
Stationen skapades: 2015-01-21 10:47 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Råne-/Luleälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7290745
SWEREF99 TM Östlig: 829570

RT 90 2,5 gon V - X: 7289043
RT 90 2,5 gon V - Y: 1792714

WGS84 Latitud: 65.5699863598106
WGS84 Longitud: 22.1536084797165

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Yttre Lulefjärden Yttre Lulefjärden
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Yttre Lulefjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen DDT En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen   En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2009 2009
VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre Metaller och organiska miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2009 2009
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Prioriterade ämnen   En gång 0 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 2008