Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laverbäcken (WA25567257)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laverbäcken (WA25567257)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laverbäcken (WA25567257)
Stationen skapades: 2017-01-04 12:13 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2019-03-04 13:35 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Älvsbyn - 2560
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Piteälven - SE13000
Åtgärdsområde
Piteälven med kustvatten
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7300192
SWEREF99 TM Östlig: 743237

RT 90 2,5 gon V - X: 7299599
RT 90 2,5 gon V - Y: 1706495

WGS84 Latitud: 65,7308473620439
WGS84 Longitud: 20,3084273128127

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Lavergruvan Vattenkemi LAV11 Laverbäcken referens

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning   3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning pH 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 3 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 3 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, LavergruvanFörsurningpH
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, LavergruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKrom