Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Uttertjärnbäcken (WA82701542)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Uttertjärnbäcken (WA82701542)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Uttertjärnbäcken (WA82701542)
Stationen skapades: 2017-01-04 12:00 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Älvsbyn - 2560
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Piteälven - SE13000
Åtgärdsområde
Piteälven med kustvatten
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7300597
SWEREF99 TM Östlig: 743807

RT 90 2,5 gon V - X: 7299996
RT 90 2,5 gon V - Y: 1707070

WGS84 Latitud: 65,7340335066188
WGS84 Longitud: 20,3215483067513

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Lavergruvan Vattenkemi LAV10 Uttertjärnsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning   26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning pH 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 26 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 26 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, LavergruvanFörsurningpH
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, LavergruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink