Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gråbergsbäcken (SE730109-170622)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gråbergsbäcken (SE730109-170622)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gråbergsbäcken (WA59430600)
Stationen skapades: 2017-01-04 11:57 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2019-03-04 11:15 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Älvsbyn - 2560
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Piteälven - SE13000
Åtgärdsområde
Piteälven med kustvatten
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7301673
SWEREF99 TM Östlig: 742863

RT 90 2,5 gon V - X: 7301085
RT 90 2,5 gon V - Y: 1706140

WGS84 Latitud: 65,7443606958932
WGS84 Longitud: 20,3030285759597

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Lavergruvan Vattenkemi LAV09 Nedströms vägtrummor (Gråbergsbäcken)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

RK, Lavergruvan Vattenkemi Hydrologisk regim vattendrag   27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag 27 gånger per år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning   27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning pH 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 27 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 27 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, LavergruvanFörsurningpH
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, LavergruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink