Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gråbergsbäcken (NW730247-170470)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gråbergsbäcken (NW730247-170470)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gråbergsbäcken (WA59430600)
Stationen skapades: 2017-01-04 12:48 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2019-03-04 11:15 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Älvsbyn - 2560
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Piteälven - SE13000
Åtgärdsområde
Piteälven med kustvatten
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7302287
SWEREF99 TM Östlig: 742002

RT 90 2,5 gon V - X: 7301710
RT 90 2,5 gon V - Y: 1705287

WGS84 Latitud: 65,75049580173
WGS84 Longitud: 20,2854509082432

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Lavergruvan Vattenkemi LAV06 Inlopp dammsjön (Gråbergsbäcken)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

RK, Lavergruvan Vattenkemi Hydrologisk regim vattendrag   16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag 16 gånger per år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning   16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning pH 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 16 gånger per år 2012 -
RK, Lavergruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 16 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, LavergruvanFörsurningpH
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, LavergruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink