Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sangisälven (WA69270668)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sangisälven (WA69270668)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sangisälven (WA69270668)
Stationen skapades: 2015-11-26 12:12 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Sangisälven - SE3000
Åtgärdsområde
Sangisälvens och Keräsjoki med kustvatten
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7331380
SWEREF99 TM Östlig: 886877

RT 90 2,5 gon V - X: 7328940
RT 90 2,5 gon V - Y: 1850544

WGS84 Latitud: 65,8673448725297
WGS84 Longitud: 23,5008294219815

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Sangisbron uppströms reningsverket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2012 -