Mjöträsket

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE733561-182959
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mjöträsket (WA61509392)
Stationen skapades: 2019-04-03 11:50 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2015
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7337781
SWEREF99 TM Östlig: 865847

RT 90 2,5 gon V - X: 7335612
RT 90 2,5 gon V - Y: 1829597

WGS84 Latitud: 65,9489835439308
WGS84 Longitud: 23,0624291540156

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Mjöträsket Mjöträsket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Försurning   Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Försurning pH Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Tre gånger 2015 2015
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Tre gånger 2015 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kalix kommunFörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Kalix kommunNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve