Myllyjoki uppströms provbrytning Liikavaara östra

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE745031-172698
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Myllyjoki (WA84389328)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Myllyjoki (WA84389328)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Myllyjoki (WA84389328)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Myllyjoki (WA84389328)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7451132
SWEREF99 TM Östlig: 761773

RT 90 2,5 gon V - X: 7450318
RT 90 2,5 gon V - Y: 1726983

WGS84 Latitud: 67,063311
WGS84 Longitud: 21,027042

ETRS-89 Latitud: 67.06330
ETRS-89 Longitud: 21.02703

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Aitikgruvan Vattenkemi 531 Myllyjoki uppströms provbrytning Liikavaara östra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 2014 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 13 till 20 gånger per år 2014 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning   13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning pH 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 13 till 20 gånger per år 2003 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 13 till 20 gånger per år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, AitikgruvanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, AitikgruvanNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink