Leipojoki uppströms klarningsmagasinet

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE745112-171498
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Leipojoki (SE745140-171517)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Leipojoki (WA39315491)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Leipojoki (WA39315491)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Leipojoki (WA39315491)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7451781
SWEREF99 TM Östlig: 749766

RT 90 2,5 gon V - X: 7451123
RT 90 2,5 gon V - Y: 1714983

WGS84 Latitud: 67,079283
WGS84 Longitud: 20,753728

ETRS-89 Latitud: 67.07927
ETRS-89 Longitud: 20.75372

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Aitikgruvan Bottenfauna 523 Leipojoki uppströms klarningsmagasinet
RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag 523 Leipojoki uppströms klarningsmagasinet
RK, Aitikgruvan Vattenkemi 523 Leipojoki uppströms klarningsmagasinet
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk 523 Leipojoki uppströms klarningsmagasinet
RK, Aitikgruvan Kiselalger 523 Leipojoki uppströms klarningsmagasinet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Aitikgruvan Bottenfauna Bottenfauna   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Bottenfauna Bottenfauna MISA Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag Fisk   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger   Var femte år 2012 -
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var femte år 2012 -
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var femte år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Nitrit 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 2014 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 13 till 20 gånger per år 2014 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning pH 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 13 till 20 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, AitikgruvanFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, AitikgruvanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran