Nietsakjaure

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE745246-169711
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nietsakjaure (WA15244236)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nietsakjaure (WA15244236)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nietsakjaure (WA15244236)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nietsakjaure (WA15244236)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7452893
SWEREF99 TM Östlig: 731884

RT 90 2,5 gon V - X: 7452467
RT 90 2,5 gon V - Y: 1697113

WGS84 Latitud: 67.1034994107
WGS84 Longitud: 20.346274202

ETRS-89 Latitud: 67.10349
ETRS-89 Longitud: 20.34626

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi MVA16 Nietsakjaure

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 1997 2014