Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Leipojoki (SE745140-171517)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Leipojoki (WA68662310)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Leipojoki (WA68662310)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Leipojoki (WA68662310)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7454651
SWEREF99 TM Östlig: 751960

RT 90 2,5 gon V - X: 7453965
RT 90 2,5 gon V - Y: 1717215

WGS84 Latitud: 67,103072
WGS84 Longitud: 20,810121

ETRS-89 Latitud: 67.10306
ETRS-89 Longitud: 20.81010

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Aitikgruvan Bottenfauna 524 Leipojoki före Vassara älv
RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag 524 Leipojoki före Vassara älv
RK, Aitikgruvan Vattenkemi 524 Leipojoki före Vassara älv
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk 524 Leipojoki före Vassara älv
RK, Aitikgruvan Kiselalger 524 Leipojoki före Vassara älv

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Aitikgruvan Bottenfauna Bottenfauna   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Bottenfauna Bottenfauna MISA Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag Fisk   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger   Var femte år 2012 -
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var femte år 2012 -
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var femte år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Nitrit 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 2014 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 13 till 20 gånger per år 2014 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning pH 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 13 till 20 gånger per år 1997 -
RK, Aitikgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 13 till 20 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, AitikgruvanFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, AitikgruvanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran