Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lina älv (WA49576094)
Stationen skapades: 2022-01-28 10:07 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
 
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2019
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7459708
SWEREF99 TM Östlig: 751205

RT 90 2,5 gon V - X: 7459031
RT 90 2,5 gon V - Y: 1716524

WGS84 Latitud: 67,14882456622
WGS84 Longitud: 20,8036534303089

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi MVA99 Lina älv

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 12 gånger per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 12 gånger per år 2019 -