Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Naalojärvi (WA52329778)
Stationen skapades: 2019-01-23 16:17 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2015
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7466746
SWEREF99 TM Östlig: 743052

RT 90 2,5 gon V - X: 7466176
RT 90 2,5 gon V - Y: 1708462

WGS84 Latitud: 67,2183587054373
WGS84 Longitud: 20,631118712495

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton MVA130 Naalojärvi
RK, Vitåforsgruvan Makrofyter MVA130 Naalojärvi
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna MVA130 Naalojärvi
RK, Vitåforsgruvan Fisk MVA130 Naalojärvi
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi MVA130 Naalojärvi
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger MVA130 Naalojärvi
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Naalojärvi

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton   annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Klorofyll a annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Växtplanktontäthet annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Makrofyter Makrofyter   annat 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna   annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna BQI annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna ASPT annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna MILA annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna DJ-index annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Fisk Fisk   annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Fisk Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger   annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal annat 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2017 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2017 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen Järn 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2017 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 12 gånger per år 2017 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Särskilda förorenande ämnen Nitrat 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Särskilda förorenande ämnen Uran 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Försurning   1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Försurning pH 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2019 -
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 1 gång per år 2019 -