Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rakkurijoki (WA41708691)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rakkurijoki (WA41708691)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rakkurijoki (WA41708691)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rakkurijoki (WA41708691)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kiruna - 2584
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7525580
SWEREF99 TM Östlig: 716616

RT 90 2,5 gon V - X: 7525363
RT 90 2,5 gon V - Y: 1682789

WGS84 Latitud: 67,764322
WGS84 Longitud: 20,134398

ETRS-89 Latitud: 67.76431
ETRS-89 Longitud: 20.13438

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Kirunagruvan Fisk i vattendrag KVA02 Rakkurijoki, vid Nikkaluoktavägen
RK, Kirunagruvan Vattenkemi KVA02 Rakkurijoki, vid Nikkaluoktavägen
RK, Kirunagruvan Kiselalger KVA02 Rakkurijoki, vid Nikkaluoktavägen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Kirunagruvan Fisk i vattendrag Fisk   Var femte år 1996 -
RK, Kirunagruvan Fisk i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) annat 1996 -
RK, Kirunagruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger   annat 1996 -
RK, Kirunagruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger annat 1996 -
RK, Kirunagruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar annat 1996 -
RK, Kirunagruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal annat 1996 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Kirunagruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen   10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 10 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning   10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning pH 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 10 gånger per år 1997 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 10 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, KirunagruvanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRK, KirunagruvanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat