Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rakkurijoki (WA34041924)
Stationen skapades: 2019-01-04 12:20 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kiruna - 2584
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7529049
SWEREF99 TM Östlig: 717921

RT 90 2,5 gon V - X: 7528815
RT 90 2,5 gon V - Y: 1684138

WGS84 Latitud: 67,7943352842907
WGS84 Longitud: 20,1720144916339

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Kirunagruvan Vattenkemi KVA36 Utlopp Mettä Rakkurijärvi
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Mettä Rakkurijärvi

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Kirunagruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2013 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen   En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Antracen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Bensen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Diuron En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Simazin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Endrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen DDT En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Koltetraklorid En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Trikloreten och Tetrakloreten En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Cypermetrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Dikofol En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Diklorvos En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Heptaklor En gång 2020 2020
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 10 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 2013 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Försurning   En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Försurning pH En gång 2020 2020
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 12 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 12 gånger per år 2013 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2020 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningRK, KirunagruvanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink