Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Luossajärvi (SE753539-168542)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Luossajärvi (SE753539-168542)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Luossajärvi (WA76574251)
Stationen skapades: 2015-02-11 11:55 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2019-01-04 11:25 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kiruna - 2584
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
Huvudavrinnings-område
Torneälven - SE1000
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7538332
SWEREF99 TM Östlig: 716746

RT 90 2,5 gon V - X: 7538116
RT 90 2,5 gon V - Y: 1683085

WGS84 Latitud: 67,8781480652281
WGS84 Longitud: 20,1626167454105

ETRS-89 Latitud: 67.87813
ETRS-89 Longitud: 20.16260

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Kirunagruvan Vattenkemi KVA145 Luossajärvi norra utskov
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Luossajärvi

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Kirunagruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2011 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen   En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Antracen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Bensen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Diuron En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Simazin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Endrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen DDT En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Koltetraklorid En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Trikloreten och Tetrakloreten En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Cypermetrin En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Dikofol En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Diklorvos En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Prioriterade ämnen Heptaklor En gång 2020 2020
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 10 gånger per år 2013 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2011 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Försurning   En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Försurning pH En gång 2020 2020
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 6 gånger per år 2011 -
RK, Kirunagruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 2011 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2020 2020
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2020 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, KirunagruvanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRK, KirunagruvanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink