Djupkategori: Glafsfjorden http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/typindelning/sjoar-och-vattendrag/Pages/djupkategori.aspx

Denna parameter är inte aktiv i den pågående vattenförvaltningscykeln