Skåne - Län

  • Områdesstatistik
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Sammanställning över vattenkategorier

Vattentyp Antal Längd/area
Grundvatten 211 7 007,43 km2
Kust 22 2 202,87 km2
Sjö 40 242,22 km2
Utsjövatten (mellan 1-12 nm) 4 8 093,47 km2
Vattendrag 201 2 417,48 km
Summa 478  
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster 2018-08-18
Visa statistik för
Senaste bedömning
    

Hämtar...