Säter - Kommun

  • Områdesstatistik
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 (aktuell) Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

För att lättare kunna hitta och titta på information som rör en specifik förvaltningscykel inom vattenförvaltningen finns nu funktionen ”Val av förvaltningscykel”, ovanför denna ruta. När du klickar på pilen fälls en lista ut och du kan välja vilken förvaltningscykel du vill se information ifrån. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. I förvaltningscykel 1 och 2 ser du information som gällde när cykeln avslutades. I förlängningen av cykel 2 och i förvaltningscykel 3, som är pågående cykler, ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Sammanställning över vattenkategorier

Vattentyp Antal Längd/area
Grundvatten 10 28,4 km2
Sjö 37 54,19 km2
Vattendrag 37 143,66 km
Summa 84  
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster 2017-09-23
Visa statistik för
Senaste bedömning
    

Hämtar...