Säter - Kommun

  • Områdesstatistik
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Sammanställning över vattenkategorier

Vattentyp Antal Längd/area
Grundvatten 17 45,29 km2
Sjö 37 54,19 km2
Vattendrag 37 159,57 km
Summa 91  
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster 2018-08-15
Visa statistik för
Senaste bedömning
    

Hämtar...