Information om skogsbrukets försurande effekter i Gävleborg

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0096371
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) Förlängning av förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Information om skogsbrukets försurande effekter. Eftersom skogsbruket intensifieras i många områden samtidigt som svavelnedfallet minskat så utgör det en allt större del av försurningspåverkan. Information riktas till skogsägare och bolag om effekter av GROT uttag m.m. på olika marker och i olika bestånd. Förhoppningen är att ökad kunskap kanske kan styra uttag till mindre känsliga områden. Formatet för informationen möten, broschyrer eller media anpassas till respektive område i länet där försurningsproblem finns.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 4 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapsspridande aktivitet
 
Information
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
3 år
Startår
2016
Slutår
2016
Huvudman
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-20 12:52
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad
2019-09-26 14:01
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Län Gävleborg - 21
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Norge - NO
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
3. Norra Östersjön - SE3
Län
Gävleborg - 21

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning