Information

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000770
Informationskampanj eller liknande som leder till att påverkanstrycket minskas genom ändrad eller anpassad verksamhet eller beteende.
Åtgärden utgörs av olika typer av kunskapsspridande aktiviteter som leder till att påverkanstrycket minskas pga av anpassad eller ändrad verksamhet.
Vid diffus påverkan kan olika typer av informationspridning vara användbart.
VISSMEASURETYPE000770
Icke publik
Kunskapsspridande aktivitet
 
Information
Kvadratkilometer Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Antal Personekvivalenter Sekundär enhet
3 år
2012-09-27 12:09
2019-07-16 13:51
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgiftFör Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 100 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaden bygger på ett standardiserat brevutskick till privatpersoner eller företag.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 100 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnaden bygger på ett standardiserat brevutskick till privatpersoner eller företag.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 36 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Minskad påverkan från förorening
Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift