Kalkningsåtgärd

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0225131
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) Förlängning av förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Ytterligare genomgång av grundläggande data krävs för att identifiera vilken typ av kalkningsåtgärd som är lämpligast.
Mängden kalk (30 kg/ha tillrinningsområde) är ett uppskattat medelvärde. Skillnader i hur mycket man behöver kalka i befintliga kalkningsområden och i nya kalkningsområden visas inte. Olika platser kräver olika mängder kalk, denna skillnad visas inte heller.
En schablonkostnad (3 000 kr/ton) har använts som inte tar hänsyn till den faktiska kostnaden för denna vattenförekomst, utan är bara ett uppskattat medelvärde. Kostanden beror främst på avståndet (flyg/bil) till åtgärdsplatsen.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Åtgärden skapades
2015-02-05 11:27
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 14:02
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6904770 - 364660 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Norge - NO
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven - AREA00879
Delområde/Ansvarsområde
Dalälven - AREA00269
Huvudavrinningsområde
Dalälven - SE53000
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader 150 000 kr/år
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning