Uppströmspassage förbi Ljusne strömmars kraftverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0340307
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärder för att skapa vandringsmöjliheter förbi Ljusneströmmars kraftverk behöver genomföras. Fiskvägen i samverkan med andra åtgärder som medger vandring till sträckan nedströms Höljebro krv gynnar kustlevande relativt kortvandrande fisk som leker i eller i anslutning till strömmande vatten, Vimma, Id, Mört, Sik, Harr, Lake, Abbore, Gädda, Flodnejonöga. Dock måste värdet av åtkomst till nya områden utvärderas för fisk vars yngel driftar ut och riskerar åka genom turbinerna. För Lax, Öring, Ål, Flodnejonöga och arter som är beroende av dessa för att kunna fortleva t.ex. Flodpärlmussla har åtgärden effekt upp till det naturliga vandringshindret Laforsen inklusive en rad biflöden till Ljusnan. För att få full effekt behöver åtgärden samordnas med fiskvandringsvägar vid andra kraftverk och dammar i Ljusnans nedre delar.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Uppströmspassage
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-12-21 20:26
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:07
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS