Återskapa eller förbättra hydrologisk regim i vattendrag - Gavelhytteån

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0395588
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärd av påverkan från rensning samt från vattenkraftens reglering för att återskapa eller förbättra den hydrologiska regimen i vattenförekomsten. Effektplatser längre nedströms i systemet är knyttet till åtgärder för vattenkraft. Åtgärden kräver ytterligare utredningar.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 150 Meter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-01-21 10:17
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad
2020-03-31 15:38
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Gavelhytteån - WA83607553
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Norge - NO
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Gavleån - AREA00837
Delområde/Ansvarsområde
Gästriklands skogsvattendrag - AREA00270
Huvudavrinningsområde
Gavleån - SE52000
Vatten
Gavelhytteån - WA83607553
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hofors - 2104

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - annat

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar