RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Tidsserier i referensvattendrag. Vattendragen ingår i Gemensamt delporgram för de båda södra distrikten. Projektledare: Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Jönköping
2011-02-14 13:54
2015-02-13 09:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bordsjöbäcken V. Oron, stn 2 SE640775-145610 Bordsjöbäcken V. Oron, stn 2 3973 Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
2 Bordsjöbäcken, Vära SE640768-145443 Bordsjöbäcken Vära 888 Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
3 Lagan Uppströms Vaggeryd SE637670-140228 Lagan Uppströms Vaggeryd 239 Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön Lagan
4 Mölarpsån SE640390-143967 Mölarpsån 351 Mölarpsån Motala ström