Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-23 08:29 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Aneby - 0604
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6405490
SWEREF99 TM Östlig: 502319

RT 90 2,5 gon V - X: 6407680
RT 90 2,5 gon V - Y: 1454430

WGS84 Latitud: 57,7914318021149
WGS84 Longitud: 15,0390106691326

ETRS-89 Latitud: 57.79142
ETRS-89 Longitud: 15.03900

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Bottenfauna i rinnande vatten 888 Bordsjöbäcken Vära
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag 888 Bordsjöbäcken Vära
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Kiselalger i vattendrag 888 Bordsjöbäcken Vära
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-verifierande undersökningar Bordsjöbäcken, Vära
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Bordsjöbäcken, Vära

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Bottenfauna i rinnande vatten Bottenfauna   Var tredje år 1995 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-verifierande undersökningar Bottenfauna   En gång 2011 2011
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-verifierande undersökningar Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-verifierande undersökningar Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-verifierande undersökningar Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 1995 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1995 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 2014 2014
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2014 2014
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2014 2014
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2014 2014
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen   En gång 2014 2014
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2014 2014
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2014 2014
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2014 2014
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1995 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendragBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendragBottenfauna
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Bordsjöbäcken Arbetsmaterial
Natura 2000