Fiskvattendirektivet - FiD

  • Stationsparameter
Skyddade områden
Fiskvatten
2015-06-22 15:25

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 201  Åsnens utlopp Hackekvarn SE626890-143550 Havbältesfjorden Mörrumsån
2 510 Bolmen, S SE630550-137050 Bolmen Lagan
3 Alelyckan SE641071-127372 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Göta älv
4 Bastuån SE699972-140367 Bastuån Indalsälven
5 Brunfloviken SE700585-144145 Storsjön Indalsälven
6 Byskeälven, Laxbron, recip SE721590-175532 Byskeälven Byskeälven
7 Bäljane å ned Klippan SE622710-133275 Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån Rönne å
8 Edeskvarnaån NV SE642140-140640 Vättern - Storvättern Motala ström
9 Ekoln Vreta Udd SE662709-160136 Mälaren-Ekoln Norrström
10 Emån Emsfors SE633520-153920 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
11 Femtan, fämtå kvarn SE671500-135330 Fämtan nedre Göta älv
12 Fylleån, Fyllebro SE628430-132237 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
13 Galten SE659180-152170 Mälaren-Galten Norrström
14 Grönån SE643350-128400 Grönån - mynningen till Skepplanda Göta älv
15 Gullspångsälven SE654151-140275 Gullspångsälven Göta älv
16 Horns udde Glan SE650043-150589 Glan Motala ström
17 Högvadsån, utlopp i Ätran SE632729-130869 Högvadsån (Mynningen-Stockån) Ätran
18 Höljan us Hynnan, Blessmyren SE676305-131925 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
19 Ivösjön SE622080-141495 Ivösjön Skräbeån
20 Kalix älv Karlsborg SE732407-183604 Kalixälven Kalixälven
21 Klarälven Edsforsen SE666294-137309 Klarälven ns Acksjöälven Göta älv
22 Kvitsle SE701954-140448 Indalsälven Indalsälven
23 Laisälven, väg 363 SE728200-157739 Laisälven Umeälven
24 Ljungan Skallböleforsen SE691743-155984 Ljungan (Skallböle - Matfors) Ljungan
25 Lärjeån 8 SE641200-127780 Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo Göta älv
26 Lögde älv Lögdeå SE705438-167938 Lögdeälven Lögdeälven
27 Motala Ström Norrköping SE649673-151838 Motala Ström (Glan-Bråviken) Motala ström
28 Mörrumsån Mörrum SE622950-143450 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
29 ROXEN S SE648168-148920 Roxen Motala ström
30 ROXEN UTL SE648849-150947 Motala ström: (Roxen-Glan) Motala ström
31 Rönneå, huvudfåra SE623910-131825 Rönne å: Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken Rönne å
32 Rönneå, Rössjöholmsån SE624275-131715 Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån Rönne å
33 Skarven SE660542-161322 Mälaren-Skarven Norrström
34 SOMMENS UTL SE644728-145497 Svartån: Laxberg Motala ström
35 Stensån, Malen SE625989-131913 STENSÅN:Havet-Järnvägen Stensån
36 Stockholm Centralbron SE658065-162841 Norrström Norrström
37 Storhjälmaren SE656600-149600 Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
38 Surtan Björketorp SE637155-130247 Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
39 Ume älv Stornorrfors SE708979-170865 Umeälven (Stornorrfors naturfåra) Umeälven
40 Vindelälven Maltbrännan SE716805-166700 Vindelälven Umeälven
41 Viskan Åsbro SE635136-128895 Viskan (Mynningen-Skuttran) Viskan
42 Vombsjön SE617500-136060 Vombsjön Kävlingeån
43 Vänern, Megrundet N SE652877-132735 Vänern - Dalbosjön Göta älv
44 Vänern, Tärnan SSO SE655455-136581 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
45 Åbyälven, avan SE722565-176072 Åbyälven Åbyälven
46 Ängesån, Hällabron vid heden SE737726-181374 Ängesån Kalixälven
47 Ätran Falkenberg SE631338-129833 Ätran (Mynningen-Vinån) Ätran
48 Örekilsälven Munkedal SE648930-125964 Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens inflöde Örekilsälven
49 Östra Ringsjön SE619510-135900 Östra Ringsjön Rönne å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Säveån 32 SE640620-127225 Göta älv
2 Vättern Jungfrun NV (PMK 16a) SE648695-143413 Motala ström