Fiskvattendirektivet - FiD

  • Stationsparameter
Skyddade områden
Fiskvatten
2015-06-22 15:25

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 201  Åsnens utlopp Hackekvarn SE626890-143550 Mörrumsån
2 510 Bolmen, S SE630550-137050 Lagan
3 Alelyckan SE641071-127372 Göta älv
4 Bastuån SE699972-140367 Indalsälven
5 Brunfloviken SE700585-144145 Indalsälven
6 Byskeälven, Laxbron, recip SE721590-175532 Byskeälven
7 Bäljane å ned Klippan SE622710-133275 Rönne å
8 Edeskvarnaån NV SE642140-140640 Motala ström
9 Ekoln Vreta Udd SE662709-160136 Norrström
10 Emån Emsfors SE633520-153920 Emån
11 Femtan, fämtå kvarn SE671500-135330 Göta älv
12 Fylleån, Fyllebro SE628430-132237 Fylleån
13 Galten SE659180-152170 Norrström
14 Grönån SE643350-128400 Göta älv
15 Gullspångsälven SE654151-140275 Göta älv
16 Horns udde Glan SE650043-150589 Motala ström
17 Högvadsån, utlopp i Ätran SE632729-130869 Ätran
18 Höljan us Hynnan, Blessmyren SE676305-131925 Göta älv
19 Ivösjön SE622080-141495 Skräbeån
20 Kalix älv Karlsborg SE732407-183604 Kalixälven
21 Klarälven Edsforsen SE666294-137309 Göta älv
22 Kvitsle SE701954-140448 Indalsälven
23 Laisälven, väg 363 SE728200-157739 Umeälven
24 Ljungan Skallböleforsen SE691743-155984 Ljungan
25 Lärjeån 8 SE641200-127780 Göta älv
26 Lögde älv Lögdeå SE705438-167938 Lögdeälven
27 Motala Ström Norrköping SE649673-151838 Motala ström
28 Mörrumsån Mörrum SE622950-143450 Mörrumsån
29 ROXEN S SE648168-148920 Motala ström
30 ROXEN UTL SE648849-150947 Motala ström
31 Rönneå, huvudfåra SE623910-131825 Rönne å
32 Rönneå, Rössjöholmsån SE624275-131715 Rönne å
33 Skarven SE660542-161322 Norrström
34 SOMMENS UTL SE644728-145497 Motala ström
35 Stensån, Malen SE625989-131913 Stensån
36 Stockholm Centralbron SE658065-162841 Norrström
37 Storhjälmaren SE656600-149600 Norrström
38 Surtan Björketorp SE637155-130247 Viskan
39 Ume älv Stornorrfors SE708979-170865 Umeälven
40 Vindelälven Maltbrännan SE716805-166700 Umeälven
41 Viskan Åsbro SE635136-128895 Viskan
42 Vombsjön SE617500-136060 Kävlingeån
43 Vänern, Megrundet N SE652877-132735 Göta älv
44 Vänern, Tärnan SSO SE655455-136581 Göta älv
45 Åbyälven, avan SE722565-176072 Åbyälven
46 Ängesån, Hällabron vid heden SE737726-181374 Kalixälven
47 Ätran Falkenberg SE631338-129833 Ätran
48 Örekilsälven Munkedal SE648930-125964 Örekilsälven
49 Östra Ringsjön SE619510-135900 Rönne å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Säveån 32 SE640620-127225 Göta älv
2 Vättern Jungfrun NV (PMK 16a) SE648695-143413 Motala ström