Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Byskeälven (WA84199084)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Byskeälven (WA84199084)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Byskeälven (WA84199084)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Byskeälven (WA84199084)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Byskeälven - SE18000
Åtgärdsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7217139
SWEREF99 TM Östlig: 793120

RT 90 2,5 gon V - X: 7215900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1755320

WGS84 Latitud: 64,948597
WGS84 Longitud: 21,211792

ETRS-89 Latitud: 64.94859
ETRS-89 Longitud: 21.21177

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Laxbron Byskeälven
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi 2482STA7215900-1755320 Byskeälven, Laxbron, recip

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2008 -
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2002 2008
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2008 -
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2002 2008
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2008 -
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2002 2008
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2008 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet
Natura 2000