Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån (WA57939111)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån (WA57939111)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån (WA57939111)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån (WA57939111)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6239036
SWEREF99 TM Östlig: 367066

RT 90 2,5 gon V - X: 6242750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1317150

WGS84 Latitud: 56.2774937193
WGS84 Longitud: 12.8529486985

ETRS-89 Latitud: 56.27748
ETRS-89 Longitud: 12.85294

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag 56 Rössjöholmsån, f utfl t Rönneå
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 56 Rössjöholmsån, f utfl t Rönneå
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa 56 Rössjöholmsån, f utfl t Rönneå

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1982 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1994 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Rönne åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet
Natura 2000