Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stensån (Mynningen-Örebäcken) (SE625997-131932)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stensån (SE625937-132613)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stensån (SE625937-132613)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  STENSÅN:Havet-Järnvägen (WA15352547)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-11-01 12:43 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Båstad - 1278
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Stensån - SE97000
Åtgärdsområde
Stensån
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6256188
SWEREF99 TM Östlig: 368843

RT 90 2,5 gon V - X: 6259890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1319130

WGS84 Latitud: 56.4319812326
WGS84 Longitud: 12.8730833304

ETRS-89 Latitud: 56.43197
ETRS-89 Longitud: 12.87306

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag N2 Stensån, Malen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1971 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Stensån Malen Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station Ja Beslutad
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad